دارالترجمه رسمی قوه قضائیه

In order to find a certified translation services office in Tehran, simply look for the signs similar to the above. تابلوی دارالترجمه‌های رسمی در تهران مطابق رنگ‌های ذیل است و همه دفاتر موظف هستند شماره دفتر، نامه مترجم مسئول و شماره پروانه را در تابلو قید نمایند. این دو رنگ سورمه‌ای و زرد دو رنگ …

Bokharest Certified Translation Services

دارالترجمه رسمی بخارست (شماره 824) افتخار دارد خدمات ترجمه رسمی را با نرخ مصوب و در اسرع وقت به مشتریان گرامی ارائه دهد. ترجمه کلیه اسناد رسمی اخذ تائیدیه دادگستری و وزارت خارجه ترجمه غیررسمی به کلیه زبان‌ها ترجمه‌ تجاری و بازرگانی ترجمه متون دانشگاهی ترجمه شفاهی و حضوری