توقف فعالیت حضوری در خیابان بخارست

به اطلاع مشتریان گرامی می‌ساند دفتر ترجمه رسمی 824 فعالیت حضوری خود در آدرس ذیل (خیابان بخارست) را متوقف کرده است. تماس با مترجم رسمی از طریق واتسپ با شماره 09020082824 یا ارسال ایمیل به bokharesttraslation [at] gmail.com Bokharest Certified Translation Services (No. 824 for Tehran) will no longer provide in-person services at the following …

ترجمه رسمی مدارک بازرگانی خارجی

Official Persian translation of commercial documents ترجمه اسناد خارجی تجاری با تائیدات دادگستری و وزارت خارجه با توجه به نوع و کاربرد آن‌ها متفاوت است ولی در موارد متعددی فرآیند به صورت ذیل است یک- سند مذکور با مهر و امضای صاحب‌امضای مجاز شرکت خارجی و روی سربرگ آن صادر شود؛ دو – مهر و …