Featured

Welcome!

If you are looking for certified Persian <> English translation services, notarized and legalized by the Iranian Judiciary and the Iranian Ministry of Foreign Affairs, you have come to the right place!

دارالترجمه رسمی بخارست
میدان آرژانتین

دارالترجمه رسمی بخارست – ش. 824 
Bokharest Certified Translation Services – No. 824
 
مترجم مسئول: دکتر سید حسین ارجانی

تهران، میدان آرژانتین، نرسیده به خیابان احمد قصیر (بخارست)، نبش خیابان هجدهم، ساختمان جردن، واحد 13 
تلفن: 5-88519614
همراه: 09020082824
bokharest.translation@gmail.com :ایمیل 

http://www.instagram.com/bokharest_translation

https://twitter.com/BokharestT

Bokharest Official Translation Office - No. 824 - Translator in Chief: Dr. S. Hossein Arjani
Bokharest Official Translation Office – No. 824

We are close to Vozara Street, Gandhi Street, Beyhaghi Street, Alvand Street and several embassies and VFS offices in Tehran, and we provide high-quality translations delivered by official translators, professional translators, and academics.

نرخنامه ترجمه رسمی سال 1398

نرخنامه ترجمه رسمی سال 1398 – کانون مترجمان رسمی ایران
نرخنامه ترجمه رسمی صادره از کانون مترجمان رسمی در سال جدید با تغییرات اندکی همراه بود: هزینه پلمب و دفتری به 15 هزار تومان افزایش یافته است و هزینه‌های وقایع اسناد خاص تغییر کرده است.
با استفاده از پیوند زیر می‌توانید نرخنامه جدید ترجمه رسمی را دانلود کنید.

Click the above button to download the official translation rates in Iran for the year 1398 (2019-2020).

Leave us a comment if you need more information.

Official Translation Letterhead in Iran

آیا با اجزای صفحه ترجمه رسمی روی سربرگ آشنا هستید؟ تصویر ذیل را برای شما آماده کرده‌ایم.

ترجمه رسمی انگلیسی – سربرگ قوه قضائیه – مترجم انگلیسی معتمد سفارت

در دارالترجمه رسمی شماره 824 (بخارست) در محدوده میدان آرژانتین – خیابان گاندی – خیابان الوند – خیابان بیهقی – خیابان وزرا و خیابان بخارست، همه ترجمه‌ها با نرخ مصوب و در کوتاه‌ترین زمان صورت می‌گیرد.
با ما تماس بگیرید و اطلاعات بیشتری کسب کنید.
ارتباط با دفتر ترجمه رسمی انگلیسی بخارست

How to find a certified translation services office in Tehran?

Certified Translation Services in Tehran, Bokharest Street

In order to find a certified translation services office in Tehran, simply look for the signs similar to the above.

تابلوی دارالترجمه‌های رسمی در تهران مطابق رنگ‌های ذیل است و همه دفاتر موظف هستند شماره دفتر، نامه مترجم مسئول و شماره پروانه را در تابلو قید نمایند. این دو رنگ سورمه‌ای و زرد دو رنگ تائید شدۀ قوه قضائیه هستند.

http://www.dabi.ir/bokharesttranslation

Bokharest Certified Translation

دارالترجمه رسمی بخارست (شماره 824) افتخار دارد خدمات ترجمه رسمی را با نرخ مصوب و در اسرع وقت به مشتریان گرامی ارائه دهد.
مهر تائید دادگستری و پرچم جمهوری اسلامی ایران
مهر تائید دادگستری و پرچم – دفتر ترجمه رسمی بخارست نزدیک میدان آرژانتین

ترجمه کلیه اسناد رسمی
اخذ تائیدیه دادگستری و وزارت خارجه
ترجمه غیررسمی به کلیه زبان‌ها
ترجمه‌ تجاری و بازرگانی
ترجمه متون دانشگاهی
ترجمه شفاهی و حضوری

ورودی دارالترجمه رسمی بخارست