نرخنامه ترجمه رسمی سال 1398

نرخنامه ترجمه رسمی سال 1398 – کانون مترجمان رسمی ایران
نرخنامه ترجمه رسمی صادره از کانون مترجمان رسمی در سال جدید با تغییرات اندکی همراه بود: هزینه پلمب و دفتری به 15 هزار تومان افزایش یافته است و هزینه‌های وقایع اسناد خاص تغییر کرده است.
با استفاده از پیوند زیر می‌توانید نرخنامه جدید ترجمه رسمی را دانلود کنید.

Click the above button to download the official translation rates in Iran for the year 1398 (2019-2020).

Leave us a comment if you need more information.

غير انگليسي  انگليسي  نوع سند  رديف  
  180/000  150/000ريز نمرات دبيرستان ، پيشدانشگاهي (هرترم)  1
  220/000  180/000ريزنمرات دانشگاه (هرترم)  2
  250/000  200/000كارت شناسايي  3
  250/000  200/000كارت معافيت  4
  250/000  200/000كارت ملي  5
  320/000  250/000شناسنامه  6
  360/000  300/000ابلاغيه، اخطار قضايي  7
  360/000  300/000برگه مرخصي  8
  360/000  300/000توصيه نامه تحصيلي(بعد از تحصيلات سوم راهنمايي)  9
  360/000  300/000جواز اشتغال به كار  10
  360/000  300/000حكم بازنشستگي(كوچك)  11
  360/000  300/000دفترچه بيمه  12
  360/000  300/000ديپلم پايان تحصيلات متوسطه يا پيش دانشگاهي  13
  360/000  300/000ريزنمرات دبستان ، راهنمايي(هرسال)  14
  360/000  300/000سند تلفن همراه  15
  360/000  300/000فيش مستمري(كوچك)  16
  360/000  300/000كارت بازرگاني هوشمند  17
  360/000  300/000كارت عضويت نظام مهندسي  18
  360/000  300/000كارت نظام پزشكي  19
  360/000  300/000كارت واكسيناسيون تا سه نوع واكسن  20
  360/000  300/000كارت پايان خدمت  21
  360/000  300/000گزارش ورود و خروج از كشور  22
  360/000  300/000گواهي اشتغال به تحصيل  23
  360/000  300/000گواهي تجرد، تولد، فوت  24
  360/000  300/000گواهينامه رانندگي  25
  360/000  300/000گواهي ريز نمرات دانشگاهي  26
  360/000  300/000گواهي عدم خسارت خودرو (نيم برگ)  27
  360/000  300/000گواهي عدم سوءپيشينه  28
  450/000  350/000گذرنامه (بدون رواديد)  29
  500/000  400/000روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (كوچك)  30
  550/000450,000اساسنامه ثبت شركتها فرمي(هر صفحه) 31
  550/000450,000اوراق مشاركت و اوراق قرضه  32
  550/000450,000انواع قبض (ماليات، پرداخت بيمه، آب، برق و 000)  33
  550/000450,000برگ تشحيص ماليات ، ماليات قطعي (هرصفحه)  34
  550/000450,000برگ آزمايش پزشكي(كوچك)  35
  550/000450,000برگ جلب ، احضاريه  36
  550/000450,000برگ سابقه بيمه تامين اجتماعي(هر صفحه)  37
  550/000450,000پروانه دائم پزشكي  38
  550/000450,000پروانه مطب ، پروانه مسئوليت فني  39
  550/000450,000پروانه نشر و انتشارات  40
  550/000450,000پروانه وكالت  41
  550/000450,000پرينتهاي بانكي كوچك (تا 10 سطر)  42
  550/000450,000تقدير نامه و لوح سپاس ، حكم قهرماني (كوچك)  43
  550/000450,000ثبت علائم تجاري ، ثبت اختراع  44
  550/000450,000جواز دفن  45
  550/000450,000جواز كسب  46
  550/000450,000ريز مكالمات تلفن (هر صفحه)  47
  550/000450,000سر فصل دروس (هر صفحه)  48
  550/000450,000سند وسائط نقليه سبك  49
  550/000450,000فيش حقوقي (كوچك)  50
  550/000450,000فيش مستمري (بزرگ)  51
  550/000450,000كارت مباشرت  52
  550/000450,000كارنامه توصيفي ابتدائي (هر صفحه)  53
  550/000450,000كارت واكسيناسيون بيش از سه نوع واكسن  54
  550/000450,000گواهي اشتغال به كار بدون شرح وظايف  55
  550/000450,000گواهي بانكي يا سپرده بانكي  56
  550/000450,000گواهي پايان تحصيلات كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا  57
  550/000450,000گواهي فني و حرفهاي (يك رو)  58
  550/000450,000گواهي عدم خسارت خودرو (تمام برگ)  59
  550/000450,000گواهيها (ساير موارد)  60
  550/000450,000ليست بيمه كاركنان كوچك (تا ده نفر)  61
  620/000500,000حكم افزايش حقوق، حكم بازنشستگي  62
  720/000600,000آگهي تأسيس (ثبت شركتها، روزنامه رسمي) 63
  720/000600,000اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضري (هر صفحه)  64
  720/000600,000اساسنامه، ثبت شركت غير فرمي (هر صفحه) 65
  720/000600,000بيمه شخص ثالث، قرارداد بيمه (هر صفحه) 66
  720/000600,000ترازنامه شركتها، اظهار نامه مالياتي (هر صفحه)  67
  720/000600,000تقديرنامه، لوح سپاس و حكم قهرماني ( بزرگ) 68
  720/000600,000پروانه پايان كار ساختمان (هر صفحه) 69
  720/000600,000پروانه دفترچه اي يا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)  70
  720/000600,000پروانه مهندسي (هر صفحه) 71
  720/000600,000پرينتهاي بانكي بزرگ (بيش از 10 سطر) 72
  720/000600,000حكم اعضاي هيئت علمي، حكم كارگزيني  73
  720/000600,000دفترچه بازرگاني  74
  720/000600,000روزنامه رسمي تغييرات و تصميمات (بزرگ) 75
  720/000600,000فيش حقوقي (بزرگ)  76
  720/000600,000قرارداد استخدامي (هر صفحه)  77
  720/000600,000كارت شناسايي كارگاه (هر صفحه) 78
  720/000600,000گواهي پزشكي ، گزارش پزشكي ، گزارش پزشكي قانوني (هر صفحه)  79
  720/000600,000گواهي حصر وراثت  80
  720/000600,000ليست بيمه كاركنان بزرگ (هر صفحه) 81
  720/000600,000مبايعه نامه و اجاره نامه با كد رهگيري (هر صفحه)  82
  720/000600,000موافقت اصولي  83
  820/000  650/000دفترچه وكالت  84
  900/000  750/000اوراق محضري (تعهدنامه، رضايتنامه، استشهادنامه، اقرار نامه) (هر صفحه) 85
  900/000  750/000بارنامه (هر صفحه)  86
  900/000  750/000برگ آزمايش پزشكي (بزرگ)  87
  900/000  750/000برگ سبز گمركي (هر صفحه) 88
  900/000  750/000برگ نظريه كارشناسي ملك 89
  900/000  750/000پروانه بهره برداري (پشت و رو)  90
  900/000  750/000جواز تأسيس  91
  900/000  750/000سند ازدواج يا رونوشت آن 92
  900/000  750/000سند وسائط نقليه سنگين  93
  900/000  750/000سند مالكيت (دفترچهاي)  94
  900/000  750/000قيمنامه (هر صفحه)  95
  900/000  750/000گواهي اشتغال به كار با شرح وظايف  96
  900/000  750/000ماليات بر ارث (هر صفحه)  97
  900/000  750/000وكالتنامه (نيم برگ)  98
  1/260/000  1/050/000اظهارنامه ، تقاضاي ثبت شركت ، شركتنامه (پشت و رو)  99
  1/260/000  1/050/000اوراق قضايي (دادنامه، راي دادگاه، پرونده حقوقي) (هر صفحه) 100
  1/260/000  1/050/000سند طلاق يا رونوشت آن  101
  1/260/000  1/050/000سند مالكيت (تك برگي)  102
  1/260/000  1/050/000قرارداد (هر صفحه)  103
  1/260/000  1/050/000وكالتنامه بزرگ (هر صفحه)  104

تبصره : 1-  در ازاي هر يك از خدمات زير، مبالغ ذكر شده به هزينه هاي مذكور در نرخ نامه افزوده ميشود: 

الف-  هزينه هاي دفتري (كپي، پلمب و …) مبلغ 150.000 ريال 

ب-  ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوي مهر و امضاء يا رواديد مبلغ 100.000 ريال

پ- ترجمه هر انتقال در سند ملك مبلغ 100.000 ريال 

تبصره 2- براي هر مورد ثبت وقايع ازدواج و طلاق يا فوت همسر، هر فرزند، توضيحات و يا وفات صاحب شناسنامه 50.000 ريال به هزينه هاي مذكور در نرخ نامه افزوده ميشود. 

تبصره 3–  هزينه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن براي هر نسخه 25% هزينه ترجمه ميباشد، اما براي مراجعات بعدي، كار جديد محسوب ميشود. 

تبصره 4-  هزينه تصديق هر صفحه كپي پيوست ترجمه با مهر و امضاي مترجم رسمي 10.000 ريال ميباشد. 

تبصره 5–  منظور از هر صفحه، صفحات   A4 تا 20 سطر ميباشد

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *