نرخنامه ترجمه رسمی سال 1398

نرخنامه ترجمه رسمی سال 1398 – کانون مترجمان رسمی ایران
نرخنامه ترجمه رسمی صادره از کانون مترجمان رسمی در سال جدید با تغییرات اندکی همراه بود: هزینه پلمب و دفتری به 15 هزار تومان افزایش یافته است و هزینه‌های وقایع اسناد خاص تغییر کرده است.
با استفاده از پیوند زیر می‌توانید نرخنامه جدید ترجمه رسمی را دانلود کنید.

Click the above button to download the official translation rates in Iran for the year 1398 (2019-2020).

Leave us a comment if you need more information.

غیر انگلیسی  انگلیسی  نوع سند  ردیف  
  180/000  150/000ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم)  1
  220/000  180/000ریز نمرات دانشگاه (هرترم)  2
  250/000  200/000كارت شناسایی  3
  250/000  200/000كارت معافیت  4
  250/000  200/000كارت ملی  5
  320/000  250/000شناسنامه  6
  360/000  300/000ابلاغیه، اخطار قضایی  7
  360/000  300/000برگه مرخصی  8
  360/000  300/000توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)  9
  360/000  300/000جواز اشتغال به كار  10
  360/000  300/000حكم بازنشستگی(كوچك)  11
  360/000  300/000دفترچه بیمه  12
  360/000  300/000دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی  13
  360/000  300/000ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال)  14
  360/000  300/000سند تلفن همراه  15
  360/000  300/000فیش مستمری(كوچك)  16
  360/000  300/000كارت بازرگانی هوشمند  17
  360/000  300/000كارت عضویت نظام مهندسی  18
  360/000  300/000كارت نظام پزشكی  19
  360/000  300/000كارت واكسیناسیون تا سه نوع واكسن  20
  360/000  300/000كارت پایان خدمت  21
  360/000  300/000گزارش ورود و خروج از كشور  22
  360/000  300/000گواهی اشتغال به تحصیل  23
  360/000  300/000گواهی تجرد، تولد، فوت  24
  360/000  300/000گواهینامه رانندگی  25
  360/000  300/000گواهی ریز نمرات دانشگاهی  26
  360/000  300/000گواهی عدم خسارت خودرو (نیم برگ)  27
  360/000  300/000گواهی عدم سوءپیشینه  28
  450/000  350/000گذرنامه (بدون روادید)  29
  500/000  400/000روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (كوچك)  30
  550/000450,000اساسنامه ثبت شركتها فرمی(هر صفحه) 31
  550/000450,000اوراق مشاركت و اوراق قرضه  32
  550/000450,000انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و 000)  33
  550/000450,000برگ تشحیص مالیات ، مالیات قطعی (هرصفحه)  34
  550/000450,000برگ آزمایش پزشكی(كوچك)  35
  550/000450,000برگ جلب ، احضاریه  36
  550/000450,000برگ سابقه بیمه تامین اجتماعی(هر صفحه)  37
  550/000450,000پروانه دائم پزشكی  38
  550/000450,000پروانه مطب ، پروانه مسئولیت فنی  39
  550/000450,000پروانه نشر و انتشارات  40
  550/000450,000پروانه وكالت  41
  550/000450,000پرینتهای بانكی كوچك (تا 10 سطر)  42
  550/000450,000تقدیر نامه و لوح سپاس ، حكم قهرمانی (كوچك)  43
  550/000450,000ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع  44
  550/000450,000جواز دفن  45
  550/000450,000جواز كسب  46
  550/000450,000ریز مكالمات تلفن (هر صفحه)  47
  550/000450,000سر فصل دروس (هر صفحه)  48
  550/000450,000سند وسائط نقلیه سبك  49
  550/000450,000فیش حقوقی (كوچك)  50
  550/000450,000فیش مستمری (بزرگ)  51
  550/000450,000كارت مباشرت  52
  550/000450,000كارنامه توصیفی ابتدائی (هر صفحه)  53
  550/000450,000كارت واكسیناسیون بیش از سه نوع واكسن  54
  550/000450,000گواهی اشتغال به كار بدون شرح وظایف  55
  550/000450,000گواهی بانكی یا سپرده بانكی  56
  550/000450,000گواهی پایان تحصیلات كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكترا  57
  550/000450,000گواهی فنی و حرفهای (یك رو)  58
  550/000450,000گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ)  59
  550/000450,000گواهیها (سایر موارد)  60
  550/000450,000لیست بیمه كاركنان كوچك (تا ده نفر)  61
  620/000500,000حكم افزایش حقوق، حكم بازنشستگی  62
  720/000600,000آگهی تأسیس (ثبت شركتها، روزنامه رسمی) 63
  720/000600,000اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری (هر صفحه)  64
  720/000600,000اساسنامه، ثبت شركت غیر فرمی (هر صفحه) 65
  720/000600,000بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه (هر صفحه) 66
  720/000600,000ترازنامه شركتها، اظهار نامه مالیاتی (هر صفحه)  67
  720/000600,000تقدیرنامه، لوح سپاس و حكم قهرمانی ( بزرگ) 68
  720/000600,000پروانه پایان كار ساختمان (هر صفحه) 69
  720/000600,000پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان (هر صفحه)  70
  720/000600,000پروانه مهندسی (هر صفحه) 71
  720/000600,000پرینتهای بانكی بزرگ (بیش از 10 سطر) 72
  720/000600,000حكم اعضای هیئت علمی، حكم كارگزینی  73
  720/000600,000دفترچه بازرگانی  74
  720/000600,000روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) 75
  720/000600,000فیش حقوقی (بزرگ)  76
  720/000600,000قرارداد استخدامی (هر صفحه)  77
  720/000600,000كارت شناسایی كارگاه (هر صفحه) 78
  720/000600,000گواهی پزشكی ، گزارش پزشكی ، گزارش پزشكی قانونی (هر صفحه)  79
  720/000600,000گواهی حصر وراثت  80
  720/000600,000لیست بیمه كاركنان بزرگ (هر صفحه) 81
  720/000600,000مبایعه نامه و اجاره نامه با كد رهگیری (هر صفحه)  82
  720/000600,000موافقت اصولی  83
  820/000  650/000دفترچه وكالت  84
  900/000  750/000اوراق محضری (تعهدنامه، رضایتنامه، استشهادنامه، اقرار نامه) (هر صفحه) 85
  900/000  750/000بارنامه (هر صفحه)  86
  900/000  750/000برگ آزمایش پزشكی (بزرگ)  87
  900/000  750/000برگ سبز گمركی (هر صفحه) 88
  900/000  750/000برگ نظریه كارشناسی ملك 89
  900/000  750/000پروانه بهره برداری (پشت و رو)  90
  900/000  750/000جواز تأسیس  91
  900/000  750/000سند ازدواج یا رونوشت آن 92
  900/000  750/000سند وسائط نقلیه سنگین  93
  900/000  750/000سند مالكیت (دفترچهای)  94
  900/000  750/000قیمنامه (هر صفحه)  95
  900/000  750/000گواهی اشتغال به كار با شرح وظایف  96
  900/000  750/000مالیات بر ارث (هر صفحه)  97
  900/000  750/000وكالتنامه (نیم برگ)  98
  1/260/000  1/050/000اظهارنامه ، تقاضای ثبت شركت ، شركتنامه (پشت و رو)  99
  1/260/000  1/050/000اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) (هر صفحه) 100
  1/260/000  1/050/000سند طلاق یا رونوشت آن  101
  1/260/000  1/050/000سند مالكیت (تك برگی)  102
  1/260/000  1/050/000قرارداد (هر صفحه)  103
  1/260/000  1/050/000وكالتنامه بزرگ (هر صفحه)  104

تبصره : 1-  در ازای هر یك از خدمات زیر، مبالغ ذكر شده به هزینه های مذكور در نرخ نامه افزوده میشود: 

الف-  هزینه های دفتری (كپی، پلمب و …) مبلغ 150.000 ریال 

ب-  ترجمه هر صفحه گذرنامه حاوی مهر و امضاء یا روادید مبلغ 100.000 ریال

پ- ترجمه هر انتقال در سند ملك مبلغ 100.000 ریال 

تبصره 2- برای هر مورد ثبت وقایع ازدواج و طلاق یا فوت همسر، هر فرزند، توضیحات و یا وفات صاحب شناسنامه 50.000 ریال به هزینه های مذكور در نرخ نامه افزوده میشود. 

تبصره 3–  هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه 25% هزینه ترجمه میباشد، اما برای مراجعات بعدی، كار جدید محسوب میشود. 

تبصره 4-  هزینه تصدیق هر صفحه كپی پیوست ترجمه با مهر و امضای مترجم رسمی 10.000 ریال میباشد. 

تبصره 5-  منظور از هر صفحه، صفحات آ4 تا 20 سطر میباشد

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *