مشخصات سربرگ ترجمه رسمی

آیا با اجزای صفحه ترجمه رسمی روی سربرگ آشنا هستید؟ تصویر ذیل را برای شما آماده کرده‌ایم.

ترجمه رسمی انگلیسی – سربرگ قوه قضائیه – مترجم انگلیسی معتمد سفارت

به‌روزرسانی مورخ آذر 1400: اطلاعات مندرج در سربرگ ترجمه رسمی طبق بخشنامه جدید اداره مترجمان رسمی تغییر کرده است.


در دارالترجمه رسمی شماره 824 (بخارست) در محدوده میدان آرژانتین – خیابان گاندی – خیابان الوند – خیابان بیهقی – خیابان وزرا و خیابان بخارست، همه ترجمه‌ها با نرخ مصوب و در کوتاه‌ترین زمان صورت می‌گیرد.
با ما تماس بگیرید و اطلاعات بیشتری کسب کنید.

ارتباط با دفتر ترجمه رسمی انگلیسی بخارست

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *